ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.      Taraflar

Bir tarafta Ece Fitoterapi Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Ece Fitoterapi”, “ilacsizyasam.com”) ve diğer tarafta ilacsizyasam.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") yer almaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında gerektiğinde ilacsizyasam.com ve Üye; ayrı ayrı 'Taraf', birlikte 'Taraflar' olarak anılacaktır.


2.      Üyelik Hakkında

Sözleşme’nin kurulması ve ilacsizyasam.com’a üye olmak için Kayıt Ol sayfamıza gidilerek istenilen bilgilerin ve tespit edilecek şifrenin girilmesi, belirtilen onay ve/veya izinlerin verilerek [Kayıt Ol] butonuna basılması yeterlidir. Üye bilgilerinin (isim, soyisim, elektronik posta adresi, telefon numarası) ve diğer zorunlu bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesini özellikle rica eder; bu hususun iletişim ve ulaşım problemlerine karşı önemli olduğunu önemle belirtiriz. Ürün ve hizmetlerin çabuk ve sağlıklı şekilde ulaşması için ilgili bölümleri lütfen dikkatli ve eksiksiz doldurunuz; bir hata fark ederseniz düzeltiniz. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark edilen eksiklik/hatalar, Giriş Yap kısmından ulaşılacak Hesabım bölümünde düzeltilebilir.

Kayıt olmak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Kayıt olmanız hiçbir yükümlülük altına girdiğiniz anlamına gelmez ancak alışveriş yapmadan önce satış sözleşmesinin dikkatle okunması önem arz eder. Üye, dilediği zaman Kayıt Ol/Giriş Yap sekmelerinden işbu Sözleşme metnine ulaşabilir. Kayıt olma işlemini tamamlayan Üye, dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Aynı şekilde Ece Fitoterapi de çeşitli nedenlerle üyelikleri sona erdirebilir/askıya alabilir.  


3.      Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; ilacsizyasam.com internet sitesi ve bu siteye kayıt olan üyelerin işbu siteden faydalanması, hizmet alması ve bu kapsamda tüm şartların belirlenmesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


4.      Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1.  Üye, ilacsizyasam.com’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ilacsizyasam.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2.  Üye’nin kayıt olurken belirlediği şifreyi kullanma hakkı bizzat Üye’nin kendisine aittir. Bu kapsamda Üye, kendi belirlediği şifresini başkalarına vermemeyi; vermesi halinde doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ilacsizyasam.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ilacsizyasam.com’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  


4.3.  Üye, ilacsizyasam.com’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen Üye’yi bağlayacaktır.


4.4.  Üye, ilacsizyasam.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, kanunlara aykırı bir amaç için başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Üye, yaptığı yorumlarının inceleneceğini ve bu yorumların uygun görülmemesi halinde sistemden silineceğini kabul eder.

 

4.5.  ilacsizyasam.com’da Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyeler’in kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ilacsizyasam.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ilacsizyasam.com’un Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

 

4.6.  ilacsizyasam.com sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, ilacsizyasam.com’a giriş yapmasıyla kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.7.  Üye, kayıt olma sırasında istenen bilgilerini sitemize girerek bu Sözleşme’yi onaylarken; Site'mizde kişisel veri işlemleri ve üyelik-müşteri hizmetleri hususunda yapılan bilgilendirmeleri önceden görmüş-incelemiş olduğunu, kişisel veriler bakımından politikamızda belirtilen hususları görüp-inceleyip öğrendiğini, ticari elektronik iletiler bakımından 4.13’te yer verilen hususları görüp-inceleyip öğrendiğini ve genel olarak tüm özellik-servislerden, ürün-hizmet-imkanlardan söz konusu şartlarda istifade edebileceğini kabul ve beyan etmiş olur.

 

4.8.  Üyeilacsizyasam.com’da yapacağı bilgi güncelleme işlemleri ile herhangi bir bilgisini (iletişim bilgileri dahil) değiştirdiğinde kişisel veriler ve elektronik ticari iletişim hususunda verdiği iznin değişen/yeni bilgileri için de geçerli olduğunu kabul eder. Bunun gibi iletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki ret işlemini yapan Üyeler, üyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptıklarında, ayrıca bir izin/onaylarına gerek olmaksızın ve varsa önceki ret bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitemizdeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulünce ret bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik ileti almaya devam eder.

 

4.9.  Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre ilacsizyasam.com tarafından ilgili sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları ilacsizyasam.com’dan bağımsız olarak Üye ile ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler ilacsizyasam.com tarafından görülmez ve kaydedilmez). Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler de dahil olmak üzere, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

 

4.10.   ilacsizyasam.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ilacsizyasam.com mülkiyetinde olup bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bu haklar, Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

4.11.   ilacsizyasam.com internet sitesinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. ilacsizyasam.com internet sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz, ilacsizyasam.com internet sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

4.12.   ilacsizyasam.com, site içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya ilacsizyasam.com sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

4.13.   ilacsizyasam.com’un yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma, güncelleme, iptal etme hakkı saklıdır. Bu değişiklikler, ilacsizyasam.com sitesinde yayın tarihinden itibaren tüm üyeler bakımından geçerli olur. 

 

4.14.   Üye, ilacsizyasam.com’un kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla kendisine SMS/kısa mesaj, telefon, e-posta/mail, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesi için açıkça izin ve onay verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, istediği her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin kayıt olma işlemini tamamladığında belirttiği cep telefonuna/e-posta adresine gelen mesajda/elektronik postada belirtilen işlemi ret/iptal yaparak "ticari elektronik iletişimi" durdurabilir (kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler devam eder).

 

4.15.   Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca, Üyeler’in verdikleri, bilahare çeşitli suretlerle verecekleri ve izni/kanunlar kapsamında edinilen iletişim bilgileri ve ürün-hizmet alışverişlerine dair her türlü bilgiler dahil olmak üzere kişisel verileri koruma politikalarımız çerçevesinde belirtilen kişisel bilgileri, gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere ve kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun şekilde kanunlara uygun sair yöntemler ile işlenebilir ve aktarılabilir.

 

4.16.   ilacsizyasam.com’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ilacsizyasam.com iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, ilacsizyasam.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ilacsizyasam.com iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, ilacsizyasam.com iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.      Üye Güvenliği

Üyenin güvenliği için ilacsizyasam.com tarafından her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında üyeler de üye bilgilerinin güvenliğinden sorumludur. ilacsizyasam.com’a giriş için kullanılan bilgilerin hiç kimse ile paylaşılmaması gerekir ve önerilir. Üyenin, güvenli olduğundan emin olmadığı bilgisayarlardan sisteme giriş yapmaması gerekir ve önerilir.


6.      Sözleşmenin Feshi / Üyelik İptali

İşbu Sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ilacsizyasam.com tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalır.

Üye, dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğin sonlandırılmasının ardından ilacsizyasam.com ile üyeliği sonlandıran kişi arasındaki tüm ilişkiler kesilmiş olur. Üyeliğin sonlandırılması için üye girişi yapıldıktan sonra iletişim bilgileri sayfasından üyelik sonlandırma talebinin iletilmesi gerekmektedir.

ilacsizyasam.com, başta işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün üye tarafından ihlal edilmesi, üyenin ahlaka aykırı mesaj göndermesi/yorum yapması, üyenin sisteme veya şirketimiz ve markalarına zarar vermeye yönelik girişimde bulunması halleri olmak üzere çeşitli sebeplerle ilgili üyenin üyeliğini iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.


7.      Uyuşmazlık Halinde Yetki

İşbu sözleşmeye ilişkin ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.


8.      Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler ilacsizyasam.com tarafınca ifa edilemez hale gelirse, bu süre zarfında Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


9.      Yürürlük

Üye, üyelik kaydını yapmakla birlikte işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve bu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilir ve karşılıklı olarak yürürlüğe girer.

 

Yukarıdaki Sözleşme hükümlerini Üyemiz olarak benimsiyor, kabul ediyor, anlatılan şartlarda ilacsizyasam.com sitemize üye olmak istiyor ve belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki açık kabul, rıza ve onayınızı belirtmek üzere şimdi lütfen üyelik sözleşmesi ve/veya ticari elektronik ileti gönderimlerine ilişkin ibareler yanındaki kutucuk/kutucukları işaretleyerek üyelik işlemlerinizi tamamlayınız.